องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดวื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดวื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :