องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ประกาศ ก.อบต.จ.มหาสารคาม


ประกาศก.อบต.มหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545

    รายละเอียดข่าว

ประกาศก.อบต.มหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545    เอกสารประกอบ

ประกาศก.อบต.มหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :