องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง


การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ปี2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ปี2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :