องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 5 ก.ย. 2566 ]5
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 2 [ 14 มี.ค. 2566 ]57
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 3 [ 14 มี.ค. 2566 ]47
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 4 [ 14 มี.ค. 2566 ]51
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 1 [ 6 ม.ค. 2566 ]54
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]47
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 10 [ 17 ก.พ. 2565 ]192
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 11 [ 17 ก.พ. 2565 ]193
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 8 [ 17 ก.พ. 2565 ]184
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 7 [ 17 ก.พ. 2565 ]192
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 3 [ 17 ก.พ. 2565 ]195
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 4 [ 17 ก.พ. 2565 ]195
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 5 [ 17 ก.พ. 2565 ]193
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 9 [ 17 ก.พ. 2565 ]194
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 6 [ 17 ก.พ. 2565 ]194
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 2 [ 17 ก.พ. 2565 ]188
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1 [ 15 ก.พ. 2565 ]189
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนที่ 1 [ 13 ม.ค. 2564 ]325
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนที่ 2 [ 13 ม.ค. 2564 ]310
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่3 [ 13 ม.ค. 2564 ]307
 
หน้า 1|2