องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 2 [ 14 มี.ค. 2566 ]49
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 3 [ 14 มี.ค. 2566 ]42
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 4 [ 14 มี.ค. 2566 ]47
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนที่ 1 [ 6 ม.ค. 2566 ]49
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]42
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 10 [ 17 ก.พ. 2565 ]189
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 11 [ 17 ก.พ. 2565 ]188
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 8 [ 17 ก.พ. 2565 ]181
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 7 [ 17 ก.พ. 2565 ]189
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 3 [ 17 ก.พ. 2565 ]191
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 4 [ 17 ก.พ. 2565 ]192
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 5 [ 17 ก.พ. 2565 ]190
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 9 [ 17 ก.พ. 2565 ]190
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 6 [ 17 ก.พ. 2565 ]188
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 2 [ 17 ก.พ. 2565 ]185
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1 [ 15 ก.พ. 2565 ]185
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนที่ 1 [ 13 ม.ค. 2564 ]322
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนที่ 2 [ 13 ม.ค. 2564 ]306
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่3 [ 13 ม.ค. 2564 ]304
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนที่ 4 [ 13 ม.ค. 2564 ]313
 
หน้า 1|2