องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 เม.ย. 2567 ]3
2 แสดงผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 23 เม.ย. 2567 ]6
3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ [ 5 เม.ย. 2567 ]10
4 รายงานผลการนำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พ.ศ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]7
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ. ศ 2567 ของอค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 29 มี.ค. 2567 ]8
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2566 ]59
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]52
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]151
9 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 29 มี.ค. 2565 ]161
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2565 ]158
11 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 22 มี.ค. 2564 ]290
12 คู่มือการปปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]296
13 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]330