องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ประกาศ อบต.ดงดวน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องแก้ไขกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลดดงดวน [ 10 ต.ค. 2565 ]80
2 ประกาศ เรื่องแก้ไขโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 10 ต.ค. 2565 ]87
3 ประกาศเรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 5 มี.ค. 2564 ]308
4 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 5 มี.ค. 2564 ]289
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]294
6 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พ.ศ. 2561 - 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]337
7 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พ.ศ. 2561 - 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]329