องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ [ 9 ก.พ. 2567 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]55
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 2 [ 1 ธ.ค. 2565 ]51
4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ให้ดำเนินการจัดประชุมประชมคมหมู่บ้าน เสนอโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]166
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 2 มี.ค. 2564 ]374
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่1 [ 2 มี.ค. 2564 ]310
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่2 [ 2 มี.ค. 2564 ]320
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 12 มิ.ย. 2561 ]427