องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]46
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 2 [ 1 ธ.ค. 2565 ]44
3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ให้ดำเนินการจัดประชุมประชมคมหมู่บ้าน เสนอโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]163
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 2 มี.ค. 2564 ]370
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่1 [ 2 มี.ค. 2564 ]306
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่2 [ 2 มี.ค. 2564 ]317
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 12 มิ.ย. 2561 ]423