องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]31
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]199
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]42
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]39
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]37
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]166
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]152
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]157
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 31 มี.ค. 2564 ]331
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]319
11 พจนานุกรมสรรถนะ [ 29 มี.ค. 2564 ]306
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2564 ]320
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]298
14 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]306
15 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]284
16 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]336