องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [ 25 มี.ค. 2567 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพััฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]6
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]37
4 โครงการขับเคลื่อนจริยธรรม [ 14 ก.ย. 2566 ]6
5 โครงการขับเคลื่อนจริยธรรม [ 14 ก.ย. 2566 ]3
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]203
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]47
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]45
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]39
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]167
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]155
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]159
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 31 มี.ค. 2564 ]335
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]321
15 พจนานุกรมสรรถนะ [ 29 มี.ค. 2564 ]309
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2564 ]324
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]299
18 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]308
19 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]287
20 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]337