องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
 
  นายทนง  ทะใคร่กลาง  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน