องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  นายสุมิตร  มาศรี 
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
- ว่าง - - ว่าง -  นายสำราญ โสมาบุตร
 นายช่างโยธาชำนาญการ  วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

-ว่าง-

นายช่างเขียนแบบ
 
- ว่าง - นายพงศ์ศิริ   บาริศรี 
นายยงยุทธ   นามมุลตี
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ