องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2567


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เวลา 09.30 น. นายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณข้างทางถนนทางชนบทหมายเลข มค3026 นาดูน - ยางสีสุราช (โคกบ้านหนองจิก) พร้อมทั้งติดป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างพฤติกรรม ปลูกจิตสำนึก และรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลดงดวนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

2024-02-22
2024-02-19
2024-02-07
2024-02-05
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-15
2024-01-08
2023-12-20
2023-12-06