องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าแแถวเคารพธงชาติ


วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567   นายมงคล  ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ดงดวน  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ🇹🇭 สวดมนต์ไหว้พระ🙏 และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร ณ ที่ทำการ อบต.ดงดวน
#องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

2024-02-22
2024-02-19
2024-02-07
2024-02-05
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-15
2024-01-08
2023-12-20
2023-12-06