องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน มอบหมายให้ นายบุดดา ปินะกาโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ชื่อนายวุฒิภัทร มลชะลุ่ม มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ย้ายมาจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะร่วมเดินทางมาแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

2024-02-22
2024-02-19
2024-02-07
2024-02-05
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-15
2024-01-08
2023-12-20
2023-12-06