องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการคลัง


แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่2 ม.ค.62-มี.ค.62

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่2 ม.ค.62-มี.ค.62
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงดวน