องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน เดือน ตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]43
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]206
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ม.ค.-มี.ค.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]157
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 61 - พ.ค. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]421
5 สรุปผลการดำเนินการชื้อจัดจ้างรอบตุลาคม60-สิงหาคม61 [ 20 พ.ย. 2561 ]495
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 60 [ 8 ส.ค. 2561 ]478
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 [ 19 ก.ค. 2561 ]464
8 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2560 [ 19 ก.ค. 2561 ]498
9 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2560 [ 19 ก.ค. 2561 ]488
10 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 60 [ 10 ต.ค. 2560 ]533
11 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 60 [ 10 ต.ค. 2560 ]568
12 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 60 [ 10 ต.ค. 2560 ]514
13 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน60 [ 10 ต.ค. 2560 ]521
14 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม59 [ 4 ต.ค. 2560 ]516
15 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน59 [ 4 ต.ค. 2560 ]495
16 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม59 [ 4 ต.ค. 2560 ]533
17 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 60 [ 4 ต.ค. 2560 ]506
18 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 60 [ 4 ต.ค. 2560 ]498
19 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม60 [ 4 ต.ค. 2560 ]542
20 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน60 [ 4 ต.ค. 2560 ]507
 
หน้า 1|2