ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ที่ 9 ถนนสาย บ้านโคกยาว-บ้านปลาขาว ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,878 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 [ 29 พ.ค. 2567 ]
...........................................................................................
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคไข้เลือดออก [ 28 พ.ค. 2567 ]
...........................................................................................
ประชาสัมพันธ์ โรคที่มากับหน้าฝน [ 21 พ.ค. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๙ ถนนสาย บ้านโคกยาว-บ้านปลาขาว ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๙๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไ [ 7 พ.ค. 2567 ]
...........................................................................................
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 30 เม.ย. 2567 ]
...........................................................................................
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 30 เม.ย. 2567 ]
...........................................................................................